Använda RAW-formatfoton

Alla digitala kameror med en lins kan ta foton i det här formatet, men exakt vad är det? Ett foto som sparas i RAW-format består av råa data, utan redigering och komprimering. Du kan bara använda RAW-formatfoton i önskefotos program när du har sparat dem som JPG-filer.

Raw

Hur fungerar det? Ett foto som sparas i RAW-format består av råa data, utan redigering och komprimering. Öppna RAW-formatfoton i ett program som Photoshop. Gå till “Arkiv” och välj “Spara som”-formatet JPG med komprimeringskvaliteten inställd på mellan 90 och 100 %. Annars blir kvaliteten för dålig. Komprimeringen reducerar även filstorleken. Välj även RGB i inställningarna. Vilken är minimistorleken för foton i önskefotos fotobokprogram? Om vi utgår från en albumstorlek på 30 x 30 cm och minimiupplösningen på 120 dpi krävs i programmet, måste fotot vara minst 1 440 bildpunkter brett för att fylla hela sidan i ett album som är 30 x 30. Om du vill sträcka ut ett foto över två sidor måste det vara dubbelt så stort, dvs. (2 x 1 440 =) 2 880 bildpunkter. Skillnaden mellan RAW- och JPG A RAW-filer inkluderar även data om saker som kamerainställningen. De flesta givare kan lagra 12 bitars data per färgkanal. Det innebär att 4 096 olika variationer kan sparas för var och en av de tre färgerna röd, grön och blå (RGB). När fotot sparas i JPG-format i kameran omvandlas 12-bitarsinformationen till de 8 bitar som varje färgkanal kan ha i en JPG-fil. I JPG-format är det alltså bara möjligt att ha 256 variationer per färgkanal. Hur stor skillnad gör det? I praktiken är de här färgerna inte synliga för människoögat, men det betyder självklart inte att informationen går förlorad. När ett foto i RAW-format innehåller olika nivåer av skugga och ljus kan denna extrainformation används för att framhäva sådana detaljer när fotot redigeras med ett fotoredigeringsprogram. En nackdel med detta är att foton som lagras i RAW-format ger mycket större filer och kräver redigering för att optimera dem innan de trycks. Detta är en tidskrävande process som kräver kunskap och övning för att få ut så mycket som möjligt av fotona på det här sättet. Varför kan inte önskefotos fotobokprogram hantera RAW-formatet direkt? Av den enkla anledningen att RAW-formatet inte är standard som JPG-formatet. Detta innebär att alla kameratillverkare har egna specifikationer för RAW-formatet och det finns till och med skillnader mellan RAW-specifikationerna för olika kameramodeller från samma tillverkare.
Please update your browser

We built this website with the latest technologies, which makes this website faster and easier to use. Unfortunately your browser's version does not support these technologies.