Covid-19 uppdatering: Vi producerar och levererar som normalt, så du kan fortsätta att skapa och beställa hos oss. Försiktighetsåtgärder för att skydda våra anställda har vidtagits och vi fortsätter att leverera produkter med samma höga standard som tidigare.Läs mer

Villkor

Allmänna villkor albelli BV (onskefoto.se)

1. Inledning

Detta är de allmänna villkoren för albelli, bonusprint och önskefoto som samtliga är varumärken under albelli BV och härefter gemensamt kallade “albelli”, “vi” eller “oss”. Dessa allmänna villkor kallas hädanefter “villkor”.

albelli finns i Amsterdam, Nederländerna på Stationsplein 53-57, postnummer 1012 AB. Vi är registrerade i den nederländska handelskammarens handelsregister under nummer 69103437. Vårt momsregistreringsnummer är NL.8577.35.524.B01.

Ordet “kund” eller “du” i dessa villkor hänvisar till den person som använder våra hemsidor, registrerar och använder ett konto, använder vår fotoredigerare och andra tjänster, köper våra produkter, begär information eller visar intresse för våra produkter.

Du kan nå oss via vår kundtjänst. Du kan använda vår chat-service eller skicka oss ett mejl via våra hemsidor, använda Facebook eller Twitter för att kontakta oss eller ringa oss. Alla våra kontaktuppgifter finns lätt tillgängliga på våra hemsidor: albelli.nl | albelli.be | bonusprint.co.uk | onskefoto.se.

2. Tillämplighet

Dessa villkor gäller för användningen av våra hemsidor, registrering och användning av ett konto, användningen av vår fotoredigerare och andra tjänster, alla våra erbjudande, de beställningar du gör och andra rättsliga förhållanden som ingåtts mellan oss och dig. Dessa villkor gäller även för efterföljande erbjudanden och tilläggserbjudanden, beställningar och avtal samt nya avtal med dig.

Vid registrering av ett konto på en av våra hemsidor, blir du informerad om att du därmed accepterar dessa villkor. Vid beställning blir du också informerad om att du därmed accepterar dessa villkor. I båda dessa fall finns villkoren tillgängliga för dig att läsa och med möjlighet att skriva ut dem för en senare undersökning.
Dessa villkor finns lätt tillgängliga elektroniskt på alla våra hemsidor. Vid begäran skickas de till dig omedelbart och utan kostnad.

3. Avtalets uppbyggnad

Erbjudanden görs utan köpkrav.

Våra erbjudanden presenteras för dig i vår online orderprocess, eller på andra sätt som identifierats av oss som sådan, utifrån din specifika begäran. Allmänna erbjudanden på våra hemsidor, i våra e-postmeddelanden och i reklammaterial är endast avsedda för information och anses inte som erbjudanden.

Du kan acceptera vårt erbjudande genom att göra en betalning via beställningsprocessen. Vid mottagandet av din betalning genomförs din beställning och avtalet upprättas, under förutsättning att uppladdningen av dina foton var framgångsrik. Alla beställningar är föremål för våra villkor.

Vi bekräftar din beställning via mejl omedelbart.

4. Avtalets utförande och leverans

Vi kommer omedelbart att börja avtalets utförande vid dess bildning genom att behandla din beställning.

Det är vår avsikt att påbörja produktionen av din beställning på arbetsdagen efter den dag då avtalet bildades. Våra hemsidor innehåller information om beräknade leveranstider för var och en av våra produkter och dessa kan variera beroende på årstiden, eftersom högtider eller andra omständigheter kan påverka den tid som krävs för att behandla beställningar i våra produktionsanläggningar. Leveransvillkor ska inte betraktas som exakta villkor och vi kan bara erbjuda våra bästa ansträngningar för att leverera de produkter du beställt så snart som möjligt.

Om du beställer mer än en produkt vid samma tillfälle, kan vi skicka dem i ett paket tillsammans. I sådant fall gäller den längsta leveranstiden.

Beställningar levereras med vanlig post eller transportör.

5. Priser och betalningar

Priser på våra hemsidor, i våra e-postmeddelanden och i reklammaterial är endast avsedda för information och kan variera från tid till annan.

Priserna är inklusive moms när så är tillämpligt och exklusive fraktkostnader och eventuella tillämpliga importtullar, avgifter och skatter.

Priset på din beställning och fraktkostnaderna visas i orderprocessen som en del av vårt erbjudande, vilket du accepterar genom att betala, det sista steget i vår orderprocess. Fraktkostnaderna inkluderar inte eventuella importtullar, avgifter och skatter, och vi kan inte heller ge några uppgifter om dessa, eftersom de debiteras av landet för din fraktadress. Vi rekommenderar att du kontaktar ditt lokala tullkontor för information.

Vi erbjuder regelbundet rabattkoder och kampanjer till våra kunder. Särskilda villkor gäller. I händelse av utgången rabattkod gäller de vanliga priserna.

Våra hemsidor innehåller information om de olika betalningsmetoder som finns tillgängliga för våra kunder. Som ovan nämnts lägger du din order genom att göra en betalning i vår orderprocess. Vid mottagandet av din betalning genomförs din beställning och avtalet upprättas, under förutsättningatt uppladdningen av dina foton var framgångsrik. När vi har mottagit din betalning, skickar vi dig en bekräftelse via mejl.

6. Ingen rätt till återkallelse

Eftersom våra produkter är gjorda efter kundens (konsumentens) specifikationer eller är tydligt personligt anpassade, har våra kunder inte någon rätt till återkallande med avseende på avtalet.

7. Överensstämmelse och klagomål

De produkter vi levererar håller samma kvalitet och prestanda som varor av samma typ och som du med rimlighet kan förvänta dig. Observera att kvaliteten på våra utskrifter är beroende av kvaliteten på de digitala bilder som du laddar upp och vi kan inte acceptera reklamationer på grundval av skillnader i färg mellan ett tryck och den ursprungliga digitala bilden.

Om du är missnöjd med din beställning eller vår service ber vi dig att meddela oss inom 14 dagar från mottagandet av din beställning för att vi ska kunna erbjuda en passande lösning.

Om den produkt du beställde inte överensstämmer med avtalet, på grund av en klar brist eller ofullständig eller felaktig behandling av din beställning, måste du meddela oss inom en period av två månader från det datum då du upptäckte bristen på överensstämmelse . Vid bristande överensstämmelse har du rätt till en reparation eller ersättning som vi strävar efter att skicka till dig inom våra vanliga leveranstider. Vi skickar detta till dig utan kostnad.

Observera att om du tar bort de digitala fotobilderna från ditt konto eller avslutar ditt konto helt, kan vi inte trycka din beställning igen.

Om vi inte kan erbjuda dig en reparation eller ersättning som avhjälper bristen på överensstämmelse, har du rätt att säga upp avtalet och få full återbetalning av inköpspriset, såvida inte bristen på överensstämmelse är liten.

Du är skyldig att returnera de produkter som inte överensstämmer till oss på vår begäran. Vi kommer att se till att detta inte medför några fraktkostnader för dig.
Vi är inte skyldiga att tillhandahålla en lösning för en produkt som är skadad till följd av felaktig användning av kunden eller normalt slitage.

8. Förvaring / organisering av foton

De tjänster som erbjuds via våra hemsidor albelli.nl och bonusprint.co.uk är inte avsedda att användas för fotoförvaring eller foto-organisering och är inte designade för detta ändamål.

onskefoto.se tillhandahåller tjänsten Minbildbank. Minbildbank är en fotolagrings- och foto-organisationstjänst som är tillgänglig för aktiva kunder. Du är en aktiv kund ifall du har gjort minst en beställning hos oss under de senaste 12 månaderna. Efter denna period är tillgången till Minbildbank begränsad och du informeras om det via e-post till din senast kända e-postadress. Du kan då placera en ny beställning för att få tillgång under ytterligare 12 månader, eller ladda ner och ta bort dina bilder från Minbildbank. Om du inte gör en beställning för att återfå tillträde under en period av 6 månader efter det att vi skickade e-postmeddelandet, skickar vi dig ytterligare ett mejl och sätter igång att ta bort dina foton 14 dagar därefter.

Vi använder kommersiellt rimliga ansträngningar för att se till att de bilder du laddar upp till våra tjänster är tillgängliga för dig för användning via ditt konto, men ger inte någon garanti i det avseendet. Du är ansvarig för att alltid behålla kopior av dina foton på annat håll. Vi ansvarar inte för förlorade foton eller annan information.

9. Användarförfarande

Du är ansvarig för användningen av ditt konto och garanterar att du eller den som använder ditt konto med ditt tillstånd följer våra villkor. Konton beviljas enskilda, namngivna personer och får inte delas. Du använder ditt namn och dina kontaktuppgifter och håller ditt lösenord hemligt. Om du misstänker att ditt konto har använts utan ditt medgivande, vänligen kontakta oss omedelbart.

Du garanterar att de bilder som laddas upp till våra tjänster via ditt konto inte strider mot tredje parts rättigheter. Tredjepartsrättigheter inkluderar, utan begränsning, immateriella rättigheter, såsom upphovsrätt, närstående rättigheter, designrättigheter, patenträttigheter, varumärkesrättigheter och rättigheter för affärshemligheter. Tredjepartsrättigheter inkluderar även, utan begränsning, integritetsrättigheter och rättigheter utifrån ett porträtt.

Du garanterar också att de bilder som laddas upp till våra tjänster via ditt konto inte strider mot strafflagen, lagar och andra författningar i obligatorisk civilrättslig eller administrativ rätt, allmän ordning, allmän moral eller vad som enligt oskriven lag måste betraktas som ett korrekt socialt beteende.

Du garanterar att vi genom att behandla din order och genomföra avtalet inte bryter mot tredjepartsrättigheter eller lagar enligt vad som angetts.

Du garanterar att din beställning är till för privat och icke-kommersiellt bruk.

Du garanterar att de bilder som laddas upp till våra tjänster via ditt konto inte innehåller virus, skadlig kod, trojanska hästar eller annan form av skadlig programvara eller något annat innehåll som kan äventyra våra tjänster. Du garanterar att inte hacka, skicka skräppost eller använda våra tjänster på något sätt som stör eller hindrar våra tjänsters integritet eller prestanda. Du garanterar också att du inte samlar in eller behandlar några (personliga) uppgifter från våra tjänster
Du kommer att ersätta, försvara och hålla albelli och dess dotterbolag skadelösa från och mot alla krav, kostnader, skador, förluster, skulder och utgifter (inklusive rimliga advokatarvoden och kostnader) som uppstår till följd av eller i samband med eventuella anspråk som härrör från eller relaterade till din överträdelse eller påstådda överträdelse av våra villkor.

Vi har rätt att avbryta avtalet, ta bort dina bilder, upphäva eller säga upp ditt konto och meddela behöriga myndigheter om du bryter mot villkoren eller om vi har allvarliga skäl att tro att detta är fallet. Vi är inte ansvariga för någon skada som är resultatet av detta.

10. Våra tjänsters tillgänglighet

Vi strävar efter att hålla alla våra tjänster tillgängliga för dig på ett kontinuerligt sätt, men underhållsarbete, säkerhetsuppdateringar eller händelser och störningar utanför vår kontroll kan störa våra tjänster eller ditt konto under vissa tider. Vi kan inte hållas ansvariga för förlust eller skada som uppstår i samband med sådana störningar.

Våra tjänster är tillgängliga för dig om du har en dator eller enhet med internetuppkoppling och aktuell webbläsare. För vår mobila applikation gäller ytterligare krav. Du är skyldig att vidta tillräckliga säkerhetsåtgärder med avseende på din enhet och den programvara du använder. Observera att vi inte kan hållas ansvariga för de enheter och programvara du använder för att utnyttja våra tjänster, och vi kan inte heller hållas ansvariga för fel eller förlust eller skada på data vid överföring av digitala fotobilder till våra tjänster via datanät eller telekommunikationsanläggningar som inte kontrolleras eller drivs av oss.

Våra hemsidor, applikationer, fotoredigerare och andra tjänster erbjuds “i befintligt skick” och “som tillgängliga” utan garanti. Vi kan göra ändringar i våra tjänster då och då.

11. Immateriella rättigheter

Alla immateriella rättigheter, inklusive men inte begränsat till upphovsrätt, närstående rättigheter, databasrättigheter, designrättigheter, varumärkesrättigheter, rättigheter kring affärshemligheter och patenträttigheter på och avseende våra hemsidor, applikationer, bildredigerare och tjänster, inklusive kunskap relaterad därtill, ägs av albelli och dess licensgivare.

Du har en icke-exklusiv, icke-överlåtbar begränsad licens, utan rätt till underlicensiering, för att få tillgång till och använda våra tjänster uteslutande så som är nödvändigt för att dra nytta av våra tjänster. Du har inte rätt att reproducera, modifiera eller göra tillgängligt för allmänheten någon del av våra tjänster, såvida inte det är tillåtet enligt lagstiftning.

Vi får vidta tekniska åtgärder för att skydda immateriella rättigheter. Du får inte ta bort, undvika eller kringgå denna säkerhet eller få någon tredje part att göra det.
Det är inte tillåtet att integrera eller kombinera delar av våra webbplatser, applikationer, bildredigerare och tjänster delvis eller i helhet, i eller med programvara som inte gjorts tillgänglig av oss. Dekompilering, omvänd teknik eller någon form av översättning eller redigering av våra webbplatser, applikationer, bildredigerare och tjänster är inte tillåtet såvida inte och endast när dessa åtgärder helt omfattas av vad som är tillåtet enligt lag.

12. Integritet

Vi är måna om att skydda dina personuppgifter. Vi behandlar våra kunders personuppgifter i enlighet med EU:s allmänna databeskrivningsförordning (GDPR). Vänligen läs vår integritetspolicy ochsekretesspolicy för mer information om vår hantering av personuppgifter. Vi använder även kakor i tillhandahållandet av våra tjänster Vänligen läs vår kakor-policyför mer information.

13. Ansvar

Vårt ansvar är begränsat till skador som är direkta och omedelbara resultat av en överträdelse mot våra skyldigheter eller olagliga handlingar av oss. Det innebär att vi inte är ansvariga för, bland andra skador, indirekta skador eller följdskador, till exempel i form av förlust av omsättning, förlust av vinst, affärsavbrott eller skador och skadestånd från tredje part. Vi är inte heller ansvariga för förlust av data eller skada på data.

Omfattningen av vårt ansvar är alltid begränsat till det belopp som betalas ut enligt vår försäkring, eller motsvarande belopp av det pris du betalat för din beställning från vilken vårt ansvar uppkommer om ingen försäkring betalas.

Ansvarsbegränsningarna gäller inte i händelse av uppsåtlig eller avsiktlig ansvarslöshet hos albelli.

14. Tillämplig lag och behörig domstol

Det rättsliga förhållandet mellan oss och dig regleras uteslutande av Sveriges lagar. Tillämpligheten av Wien-försäljningskonventionen är undantagen.
Eventuell tvist mellan oss och dig kommer endast att skickas till den behöriga domstolen i Stockholm, Sverige.

15. Övriga bestämmelser

Om en bestämmelse i dessa villkor delvis eller fullständigt blir ineffektiv, skall övriga bestämmelser inte påverkas. Den ineffektiva bestämmelsen ska, i det fall det sker, ersättas av en bestämmelse som är effektiv och skiljer sig så lite som möjligt från innehållet och omfattningen av den ursprungliga bestämmelsen.

Villkoren kan ändras och uppdateras närsomhelst. Du kan alltid hitta den senaste versionen på våra hemsidor.

Villkoren gäller också för juridiska personer eller enheter, hjälppersoner och underordnade som vi använder för att genomföra avtalet.

Det rättsliga förhållandet mellan dig och oss och dina rättigheter och skyldigheter enligt avtalet kan inte överföras utan vårt i förväg skriftliga samtycke. Denna bestämmelse har effekt enligt fastighetslagstiftningen.

*****

Please update your browser

We built this website with the latest technologies, which makes this website faster and easier to use. Unfortunately your browser's version does not support these technologies.