Allmänna villkor

1. Ordergodkännande

Beställningar godkänns och behandlas enbart i enlighet med följande villkor. Genom att använda önskefotos program godkänner kunden dessa villkor. När beställningen har behandlats sparas filen som kunden tillhandahållit i på önskefotos server. Detta görs för att det ska vara möjligt för kunden att beställa fler kopior av albumet vid ett senare tillfälle.

2. Upphovsrätt

Kunden ansvarar för innehållet i filen. önskefoto tar inget ansvar för innehållet i filen. önskefoto förutsätter att kunden innehar upphovsrätten för filen. Kunden är ensam ansvarig för följderna av otillåten användning av skyddade data. Kunden måste dessutom strikt följa de juridiska kraven i det aktuella landet när beställningen görs och när det tryckta materialet distribueras.

3. Ansvar

önskefoto accepterar inget ansvar för skador på eller förlust av filerna. önskefoto anger uttryckligen att kvaliteten på trycket i fotoböckerna som beställs aldrig kan överskrida det som kan förväntas baserat på det som kunden ser på datorskärmen när önskefotos fotobokprogram används. önskefotos ansvar är begränsat till produktionsfel som kan undvikas.

4. Leveranstid

Alla beställningar tillverkas och levereras inom tio (10) arbetsdagar från det att beställningen har mottagits. Om leverans inte kan garanteras inom utlovad tid så meddelar önskefoto kunden om detta, som då har rätt att häva köpet.

5. Garanti

Alla fordringar, i den utsträckning de rör en tydlig avvikelse, måste inkomma inom två veckor efter leverans av kundens order. Vid giltiga klagomål begränsas ersättningen till att ordern tillverkas på nytt. OBS! önskefoto måste alltid informeras innan en retur görs.

6. Betalning

Betalning kan göras via kreditkort (MarsteCard eller Visa) eller via Klarna faktura. Fakturan skickas via e-post och har en kredittid på 14 dagar. Läs Klarnas fullständiga villkor här. Vid utebliven betalning skickas en påminnelse via post med en extra förseningsavgift. Betalas ej denna tar Klarna vidare ärendet till inkasso.

önskefoto är en del av albelli B.V.

Stationsplein 53-57
1012 AB Amsterdam
Nederländerna
Organisationsnummer: 69103437
Registreringsnummer för mervärdesskatt: NL.8577.35.524.B01

Tvistlösning på nätet

Kontakta oss om du har problem med något du har köpt från oss. Om vi inte kan lösa problemet kan du kontakta Europeiska kommissionens onlineplattform för tvistlösning.

Please update your browser

We built this website with the latest technologies, which makes this website faster and easier to use. Unfortunately your browser's version does not support these technologies.