De 5 programlägena på din kamera (Auto, P, Tv, Av och M)

På din kamera sitter en knapp med olika ikoner och deras förkortning Tv, M, P etc. Det är inte alla som vet vad funktionerna betyder eller vad dem gör, så vi tänkte ge dig en kort förklaring. Våra instruktioner nedan gäller för både Canon och Nikon. Även om förkortingarna kan skilja sig, så är funktionen densamma.

Din kamera har 5 programlägen som gör din kamera helt automatisk (Auto), delvis automatisk eller helt manuell (M). Dessa 5 lägen är även kända som ‘exponeringslägen‘. Med dessa lägen reglerar du bland annat hur mycket ljus som ska synas i fotot.

Auto Autoläget är det enklaste läget då din kamera gör allt automatiskt. Kameran bestämmer själv slutartid, diafragma, blixt osv.

P Detta är ett halvautomatiskt läge där du kan sköta delar av inställningarna själv, medans du kan låta resten vara automatiskt. Du har fler valmöjligheter än när du använder ‘Auto’, då du exempelvis kan ställa in ljusstyrka (+-) och välja om du vill ha blixt eller inte. Även slutartid och diafragma är inställbart i detta läge, vilket gör detta till en användbart läge för en snabb fotograf. P står för ‘Program‘

Tv eller S I detta läge kan du själv ställa in slutartiden, medan kameran väljer diafragma. Detta läge är bland annat användbart om du vill ta ett stabilt och skärpt foto samtidigt som du rör dig. Sportfotografer använder sig ofta av detta läge, eftersom de behöver en snabbare slutartid. Tv står för ‘Time Value‘ och S för ‘Shuttervalue‘.

Av eller A Vill du själv ställa in diafragma är det en av dessa lägen du använder. Kameran reglerar slutartiden. Vill du att ett objekt i fotot ska vara skarpt och resten suddigt, är det detta läge du ska välja. Av står för ‘Aperture Value‘, och A för ‘Aperture‘.

M Du har total kontroll över kamerans inställningar (exponeringen). Slutartid, diafragma och känslighet (ISO) ställer du in själv. I detta läge fungerar din kamera på samma sätt som en kamera från 1950. M står för ‘Manuel‘.

De små ikonerna (ex. ansiktet eller berget) är användbart om du exempelvis snabbt vill ta ett porträttfoto eller ett landskapsfoto och själv är osäker på vilka inställningar som passar bäst. Ikonerna kan skilja sig mellan olika kameror, men i allmänhet betyder dessa:

Blixtsymbol Fullt automatisk inställning, men utan blixt.

Springande gubbe För foto i rörelse, ex. en snabb bil eller cykel – kort slutartid.

Tulpan Macrofotografi. Användbart vid close-ups av bland annat blommor eller insäkter.

Ansikte Kameran använder de inställningar som optimerar porträttfoton – stor diafragmaöppning (bländare).

Berg IInställningar anpassas efter att ta landskapsfoton – liten diafragmaöppning (bländare).

Dessa ikoner är väldigt användbara, men störst frihet har du om du själv ställer in slutartiden (med Av, S eller M). Då har du som mest kontroll.

Please update your browser

We built this website with the latest technologies, which makes this website faster and easier to use. Unfortunately your browser's version does not support these technologies.