Förbättrad tryckkvalitet Mac

Vi har förbättrat funktionen automnatisk bildförbättring, vilket gör att tryckkvaliteten av dina bilder är ännu bättre. Tillsammans med 400 av våra kunder har vi undersökt vilken programvara som ger det bästa tryckresultatet. Vi vågar därför lova att vi hittat det bästa alternativet! Numera kan du även se en synlig förbättring av dina bilder direkt i vårt fotoboksprogram.

1. Hur fungerar det?

Funktionen automatisk bildförbättring är som standard inställd för alla foton i din fotobok. Alla bilder som du lägger till i fotoboken kommer med andra ord att bli optimerade så att det är den förbättrade versionen av bilden du ser i din fotobok. Originalbilden på din dator kommer självklart att förbli oförändrad.

Notera! Öppnar du en fotobok du skapat i den gamla versionen av fotoboksprogrammet? Börja med att kontrollera varje sida i fotoboken innan du beställer, framförallt om du har använt sig av färgpipetten. Bilderna i din fotobok kommer nämligen att bli tryckta med den förbättrade kvaliteten, vilken kan göra att färgerna skiljer sig något åt. Du kan använda färgpippeten igen för att använda samma färg på nytt.

2. Stäng av bildförbättringen per bild (rekommenderas inte)

Vi rekommenderar att alltid låta funtionen automatisk bildfförbättring stå på. Vill du vid enstaka tillfällen stänga av funktionen genom att välja ‘Objekt’ och sedan ‘Bildförbättring’.

3. Stäng av den automatiska bildförbättringen för hela din fotobok (rekommenderas inte)

Har du använt ett annat bildförbättringprogram innan du laddat upp dem i vårt fotoboksprogram kan du stänka av funktionen bildföirbättring för alla foton i din fotobok. Stäng av funktionen genom att klicka på ‘Produkt’ och sedan ‘Förbättra inga bilder’. Visas en liten ikon i form av en sol nere i högra hörnet av bilden är den förbättrad.
Please update your browser

We built this website with the latest technologies, which makes this website faster and easier to use. Unfortunately your browser's version does not support these technologies.