Sekretesspolicy

1. Inledning

“albelli” innebär sammantaget albelli B.V. inklusive alla dess dotterbolag albumprinter Holding B.V., albumprinter Services B.V., albumprinter Productions B.V., albumprinter.com B.V., albelli GmbH, albumprinter Norway AS, fotoknudsen AS och Resnap B.V. och associerade varumärken albelli, fotoknudsen, bonusprint, onskefoto och resnap.

Detta är albellis sekretesspolicy gällande sättet som vi hanterar personuppgifter från våra kunder och besökare på vår(a) hemsida(or). Denna sekretesspolicy tillhandahåller information om behandling av personuppgifter av albelli.

albelli har sin bas på Stationsplein 53-57 1012 AB Amsterdam och för frågor om denna policy eller om sättet som albelli hanterar anställdas personuppgifter, vänligen kontakta kundtjänst. Kontaktinformation till kundtjänst återfinns på vår hemsida.

I denna sekretesspolicy beskriver vi vilka vi är, hur och i vilket syfte vi behandlar dina personuppgifter, hur du kan utöva dina rättigheter och all annan information som kan vara relevant för dig.

Vi har gjort vårt bästa för att tillhandahålla dig med all information i ett klart och tydligt format. Trots det, om du har några frågor kring vårt användande av dina personuppgifter efter att ha läst sekretesspolicyn, kan du givetvis alltid kontakta oss via kontaktuppgifterna nedan.

Denna sekretesspolicy kan ändras över tid. Den mest uppdaterade sekretesspolicyn finns publicerad på vår hemsida. Denna sekretesspolicy gäller från 25 Maj 2018. Den senaste ändringen i denna sekretesspolicy gjordes den 14 Maj 2018.

2. När gäller denna sekretesspolicy?

Denna sekretesspolicy gäller för albellis hantering av personuppgifter från alla kunder och besökare på deras hemsida(or). Denna sekretesspolicy gäller inte för hanteringen av personuppgifter hos sökande eller anställda gällande deras anställningsform hos albelli, för vilka vi har andra policyer.

3. Vem är ansvarig för dina personuppgifter?

albelli är ansvarig för hanteringen av alla personuppgifter som faller inom ramen för denna sekretesspolicy. Denna sekretesspolicy beskriver vilka personuppgifter som samlas in och används (hanteras) av albelli och i vilket syfte och till vilka personer eller organ som uppgifterna kan lämnas. albelli kan komma att dela dina personuppgifter med externa parter.

4. I vilket syfte hanterar vi dina personuppgifter?

Skapa och leverera din fotoprodukt
albelli hanterar dina personuppgifter för att kunna trycka och leverera din beställning, vilket innefattar din beställning, de foton du laddat upp, din beställningshistorik, ditt namn och dina kontaktuppgifter. Vi hanterar dina personuppgifter för genomförandet av köpavtalet.

Fotohanterare och lagringstjänst
Några av albellis dotterbolag erbjuder möjligheter för kunderna att använda en fotohanterare och lagringstjänst, under varumärkena minnebanken på fotoknudsen.no och minbildbank på onskefoto.se. Kunder kan registrera sig online för denna tjänst, där de kan lagra digitala bilder genom att ladda upp via hemsidan eller appen. Personuppgifter hanteras på grundval av kundens medgivande. Du kan avbeställa denna tjänst när som helst, och därefter kommer vi att radera informationen så fort som möjligt.

Kundtjänst
I vår kundservice bearbetar albelli dina personuppgifter för att kunna följa upp eventuella frågor och klagomål, vilket inbegriper registrering och loggning av all information som är relevant för din fråga eller klagomål, både via telefon, chatt och e-post. Detta inkluderar ditt namn, dina kontaktuppgifter och dina finansiella uppgifter. albelli har ett välgrundat intresse i att hantera denna typ av uppgifter för att kunna erbjuda dig bästa möjliga service.

Inspelning av samtal
albelli kan komma att spela in dina telefonsamtal med våra kundtjänsthandläggare i utbildningssyfte. Detta inkluderar all information som utbytes under samtalet och i samtliga fall ditt namn och dina kontaktuppgifter. Vi gör detta på grundval av vårt legitima intresse av att försäkra att våra servicestandard förblir hög.

Kundrelationer och marknadsföring
För att vara säkra på att våra produkter och tjänster lever upp till våra kunders önskemål, genomför vi analyser av användningen av vår hemsida och försäljningen av våra varor och tjänster, vilket inkluderar information om din beställningshistorik, kundtjänstkontakt, ditt namn, dina kontaktuppgifter och information insamlad från vår hemsida. Vi kan även komma att skicka dig direkta marknadsföringsmejl, sms och post, från vilka du kan avsluta prenumerationen på när som helst. Vi använder oss även av segmentbaserad marknadsföring såväl som marknadsföring på sociala medier som till exempel Facebook och Instagram. Vi genomför dessa aktiviteter för att fullfölja vårt legitima intresse av att säkerställa att våra produkter och tjänster lever upp till dina önskemål.

Smart teknologi
För att säkerställa att våra produkter och hemsidor lever upp till våra kunders önskemål använder vi algoritmer, artificiell intelligens och maskininlärning för att automatiskt skapa produkter, genom att analysera foton uppladdade till våra servrar för detta ändamål. Genom att automatiskt skapa produkter för kunderna kan vi förkorta produktionstiden hos en produkt från månader till minuter. Om vi inte kan bearbeta uppgifter, kan vissa albelli varumärken inte tillverka några fotoprodukter eller tillhandahålla våra tjänster. Hanteringen av personuppgifter för dessa ändamål görs för att upprätthålla kontraktet med dig.
För kontinuerlig utveckling av dessa tekniker, spårar vi ändringar gjorda på fotoprodukter, så att tekniken ska kunna användas bättre. Hanteringen av personuppgifter för dessa ändamål, är till för att kunna möjliggöra för kunderna att tillverka fotoprodukter och för att försäkra en användarvänlig produkt och hemsida. Hanteringen av personuppgifter för dessa ändamål är till för det legitima intresset av att försäkra att våra produkter och hemsidor är så användarvänliga som möjligt.

Överrensstämmelse med lagar
Vi kan hantera dina personuppgifter för att uppfylla lagar och regler, vilket kan inkludera ditt namn, kontaktuppgifter och finansiell information. Detta kan, till exempel, ske när skatt eller affärsbeteende relaterade skyldigheter gäller. För att uppfylla gällande lagar och regler, kan vi behöva uppge dina personuppgifter till statliga institutioner eller tillsynsmyndigheter.

5. Kakor

Vi samlar även in information genom användandet av kakor. Kakor är små filer av information som sparar och återskapar information om ditt besök på denna hemsida – till exempel, hur du kom in på sajten, hur du navigerade genom sajten och vilken information som var intressant för dig.
Läs mer om hur vi använder kakor här: Cookie Policy.

6. Vem har tillgång till dina personuppgifter?

Våra anställda är berättigade att komma åt dina personuppgifter enbart i den utsträckning det behövs för ändamålet och för att utföra sitt arbete. Har alla tystnadsplikt?

I vår hantering av uppgifter använder vi oss av olika moln-lösningar, till exempel för att lagra de personuppgifter vi har. Vi har vidtagit erforderliga avtalsmässiga, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter endast hanteras i den mån som sådan hantering är nödvändig. Tredje parter kommer endast att hantera dina uppgifter i enlighet med gällande lag.

Uppgifter som vi samlar in kan överföras till vår moln-förvaring vilken kan ligga på en server utanför det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. I sådana fall har vi sett till att lämpliga skyddsåtgärder har vidtagits.

7. Hur skyddas dina personuppgifter?

albelli har vidtagit tillräckliga skyddsåtgärder för att säkerställa sekretess och säkerhet för dina personuppgifter. Vi har tillämpat lämpliga tekniska, fysiska och organisatoriska åtgärder för att skydda personuppgifter mot oavsiktlig eller olaglig förstöring eller oavsiktlig förlust, skada, förändring, obehörig utlämnande eller tillgång till så väl som alla andra former av olaglig hantering (inklusive, men inte begränsad till, onödig insamling) eller vidare hantering. Exempel är IT-säkerhetspolicyer, personalutbildning och säkra servrar.

8. Hur länge sparas dina personuppgifter?

Dina personuppgifter kommer att tas bort eller göras anonyma när dina personuppgifter inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka dessa personuppgifter hanteras.

9. Hur kan du utöva dina sekretessrättigheter?

Du har rätt att begära tillgång till dina uppgifter som vi hanterar och under speciella omständigheter även korrigering och/eller radering av personuppgifter. Dessutom kan du har rätt till begränsning av hantering gällande dina personuppgifter, rätt att motsätta hantering så väl som rätt till dataöverföring.

För att åberopa dina rättigheter, vänligen kontakta oss via de kontaktuppgifter som återfinns längst ner på denna sekretesspolicy. Kom ihåg att vi kan komma att fråga efter ytterligare information för att bekräfta din identitet.

Om du har gett ditt medgivande för ett specifikt ändamål, kan du återkalla ditt medgivande när som helst. Kom ihåg att återkallande inte gäller retrospektivt. Du har även rätt att motsätta dig all hantering av personuppgifter som vi har baserat på vårt välgrundade intresse, om du till exempel inte längre vill få direktmarknadsförande mejl. Du kan kontakta oss via de kontaktuppgifter som finns i slutet av denna sekretesspolicy.

10. Kan du framföra att klagomål?

Du kan framföra ett klagomål till oss när som helst genom att kontakta vår kundtjänst. Du har även rätt att framföra ett klagomål hos tillsynsmyndigheten för dataskydd i Nederländerna, Autoriteit Persoonsgegevens, när du känner att vi inte har hanterat dina personuppgifter på ett noggrant och rättvist sätt.

11. Hur kan du kontakta oss?

Har du några frågor gällande hur vi behandlar dina personuppgifter vänligen se vår FAQ eller kontakta vår Kundtjanst.

Please update your browser

We built this website with the latest technologies, which makes this website faster and easier to use. Unfortunately your browser's version does not support these technologies.