Uppdatering av fotoboksprogrammet för Windows: version 8.1

Med hjälp av våra kunders feedback och kommentarer har vi förbättrat vårt fotoboksprogram ytterligare! Vi är nu på version 8,1 av vårt Windowsprogram. Den uppdaterade versionen gör att det är ännu roligare och enklare att skapa fotoböcker. Vad är det som är nytt och förbättrat?

Blanka sidor som standard i nya fotoböcker (utan bildplatshållare)

På allmän begäran börjar man nu som standard med blanka sidor i alla fotoböcker. Detta betyder att det inte finns några layouter, bildplatshållare och textrutor på sidorna när du börjar med en fotobok, Om du hellre vill ha dessa format, gå till “Alternativ> Inställningar> Allmänt” och avmarkera valet för blanka sidor.

Fler alternativ för att sortera dina foton

I version 8.1 finns det fler alternativ för att sortera dina foton i bildgalleriet. Till exempel, du kan sortera dina bilder efter orientering och efter tre olika datum:

– Fotodatum: det datum som fotot var taget (tillsatt av de flesta kameror i filen).
– Fildatum: datumet  Windows skapar när filen kopieras.
– Redigeringsdatum: datumet som filen senast ändrades.

Fullt stöd för bildskärmar med hög DPI

Version 8.1 av fotoboksprogrammet stödjer nu högupplösta bildskärmar. I samband med denna förbättring har vi även gjort några andra justeringar. Till exempel, menyfliksområdet har fått samma utseendet som på ditt Windows-program, vilket gör att det finns vissa skillnader mellan Vista, Windows 7 och 8/8.1. Nedan är ett exempel på startskärmen (Windows 7) i version 8.0 jämfört med version 8.1.

‘Sidoöversikten’ är flyttad

I version 8.1 ligger inte längre Sidoöversikten i menyfältet högst upp. Du kommer nu till sidoröversikten genom knappen ’ Gå till sidoröversikten´ till vänster vid galleriet.

Förutom uppdateringarna ovan har vi genomfört en mängd mindre förbättringar för att göra vårt program ännu mer användarvänligt.  När du öppnar fotoboksprogrammet kommer du automatiskt att få ett meddelande om den nya programversionen. Efter denna obligatoriska uppdatering kan du fortsätta / börja med din fotobok och dra nytta av förbättringarna!

Please update your browser

We built this website with the latest technologies, which makes this website faster and easier to use. Unfortunately your browser's version does not support these technologies.