Uppdatering av fotoboksprogrammet för Windows: version 8.0

Med hjälp av våra kunders feedback och kommentarer har vi förbättrat vårt fotoboksprogram ytterligare! Vi är redan inne på version 8 av vårt Windowsprogram. Tryckkvaliteten för våra produkter är förbättrad och det är numera ännu enklare att göra en professionell och personlig fotobok. Vad är det som är nytt och förbättrat?

Fler möjligheter för din text

I den nya versionen av vårt fotoboksprogram har du ännu fler redigeringsmöjligheter för din text. Du kan lägga till skugga bakom texten, göra den transparent eller välja om den ska placerar framför eller bakom bilderna på sidan. Nu är det dessutom möjligt att lägga en text över mitten av fotoboken. OBS! Tänk på att delar av texten kan försvinna då den svartmarkerade delen i fotobokens mitt (se exemplet ovan) hamnar i bokens mittveck.


Med hjälp av Sidoöversikten fyller du snabbt fotoboken med dina bilder samtidigt som du har en tydlig överblick. När du drar en mapp med bilder från din dator till sidoöversikten, fördelas dina bilder automatiskt över alla fotobokens sidor. Nu är det även möjligt att göra detta med flera mappar somtidigt. Självklart går det fortfarande att dra varje foto separat till önskad sida i Sidoöversikten. En annan nyhet är att du nu enkelt kan lägga till nya sidor med den nya ikonen högst upp på skärmen (se ovan).

Tydligare mittmarkering i fotoboken

I den nya versionen av fotoboksprogrammet är mitten på fotoboken ännu tydligare markerad, vilket gör det enklare att se vilka delar av både din text och dina foton som kan komma att försvinna i vecket på den riktiga fotoboken.

Förutom uppdateringarna ovan har vi genomfört en mängd mindre förbättringar för att göra vårt program ännu mer användarvänligt.  När du öppnar fotoboksprogrammet kommer du automatiskt att få ett meddelande om den nya programbersionen. Efter denna obligatoriska uppdatering kan du fortsätta / börja med din fotobok och dra nytta av förbättringarna!

Please update your browser

We built this website with the latest technologies, which makes this website faster and easier to use. Unfortunately your browser's version does not support these technologies.