Uppdatering av fotoboksprogrammet för Mac: version 3.1

Vi har släppt en nya och förbättrad version av vårt fotoboksverktyg för Mac. Med version 3.1 är det enklare och ännu roligare att skapa din fotobok. Nedan kan du läsa vad som är nytt och förbättrat.

Nytt! Kopiera/klistra in fotostil

Efter att du har lagt till en speciell stil på ett foto är det nu möjligt att kopiera fotostilen och använda på andra foton. Du gör detta genom de nya alternativen ‘Kopiera fotostil’ och ‘Klistra in fotostil’ som finns i menyn. Du kan välja att kopiera alla stilar eller en enstaka stil från det valda fotot, så som transparens, fotoeffekter eller skuggor. Stilen kopieras till stilurklippen och du kan sedan välja att klistra in den på ett foto, alla foton på den valda sida eller på alla foton i hela fotoboken.

Nytt! Fördela objekten jämt på sidan

I version 3.1 är det möjligt att fördela objekt horisontellt eller vertikalt på en sida. Du hittar alternativet i verktygsfältet och kan använda dig av funktionen när du vill att alla objekt ska vara fördelade med lika mellanrum.

‘Centrera på sidan´ finns nu i verktygsfältet

Det var redan möjligt att centrera ett foto horisontellt eller vertikalt på sidan via menyn. För att alternativet ska bli mer synligt finns det nu även i verktygsfältet.

‘Layouter’ finns nu i verktygsfältet

I den tidigare versionen fanns alternativet layout endast i menyn. I den nya versionen har vi även lagt det synligt i verktygsfältet. När du klickar på knappen kan du välja mellan olika layouter som du kan använda på sidan/sidorna.

Please update your browser

We built this website with the latest technologies, which makes this website faster and easier to use. Unfortunately your browser's version does not support these technologies.