Uppdatering av fotoboksprogrammet för Mac: version 3.0

Det är nu ännu roligare och enklare att skapa din fotobok! Tack vare era förslag och feedback har vi förbättrat vårt fotoboksverktyg för Mac. Vad är nytt med version 3.0?

Nytt! Redigeringpanel

Genom att lägga till en redigeringspanel på höger sida i verktyget är det nu enklare att hitta de designmöjligheter du vill ha i din fotobok. I den föregående versionen fanns redigeringsalternativen under knappen ”redigera” i navigeringsmenyn. I version 3.0 visas alla nödvändiga redigeringalternativ direkt där du väljer ett föremål (t.ex. foton, clipart, text eller sidor).

Nya och förbättrade fotoredigeringsmöjligheter

Det är nu möjligt att spegelvända ditt foto horisontellt och vertikalt. Du kan också bestämma den exakta placeringen och måtten på ditt foto under knappen ”Detaljer”. När du klickar på knappen mellan bredd och höjd kan du fixera eller frigöra förhållandet.

Tips: Om du vill ha flera foton i samma storlek är det bara att först välja ut de du vill och sedan bestämma storleken.

Rundade hörn och skuggning

Förut fanns det enbart ett standard alternativ för rundade hörn. Nu kan du specificera hur runda du vill att hörnorna på dina foton ska vara. In this new version you can also define the offset, direction in degrees and blur of the shadow behind an item; where as before, it was only possible to set the angle and colour of the shadow.

Redigeringsmöjligheter för alla sidor på ett ställe

Tack vare redigeringspanelen i 3.0 versionen finns redigeringsmöjligheterna för alla sidor nu på ett ställe. Det är alltså mycket enklare att designa dina sidor! Välj från olika sidlayouter och använd en bild eller färg som bakgrund. Dessutom kan du ändra transparensen på dina sidor.

Redigeringsalternativ för din text

I 3.0 versionen kan du nu spegelvända texten horisontellt eller vertikalt, samt linjera texten högst upp, i mitten eller i botten av textrutan.

Please update your browser

We built this website with the latest technologies, which makes this website faster and easier to use. Unfortunately your browser's version does not support these technologies.