önskefoto blir Online Brands

Sölvesborg, 2010-11-01

önskefoto AB byter idag namn till Online Brands Nordic AB. Detta är ett led i att tydliggöra koncernens målsättning att utveckla och driva ledande e-butiker inom utvalda produktsegment främst riktade mot kvinnor. Moderbolaget önskefoto AB (publ) med organisationsnummer 556211-8637 byter namn till Online Brands Nordic AB (publ).

I samband med namnbytet kommer den operativa verksamheten flyttas ned till ett helägt dotterbolag med organisationsnummer 556817-6415. Dotterbolaget övertar namnet önskefoto AB. Efter namnbytet och flytt av önskefotos verksamhet till ett nytt dotterbolag kommer Online Brands-koncernen att bestå av moderbolaget, Online Brands Nordic AB samt två dotterbolag, Nya Hedbergs Guld & Silver AB och önskefoto AB.

Please upgrade your browser

We built Albelli using the latest technology. This makes Albelli faster and easier to use. Unfortunately, your browser doesn’t support those technologies. (download Google Chrome)