önskefoto blir Online Brands

Sölvesborg, 2010-11-01

önskefoto AB byter idag namn till Online Brands Nordic AB. Detta är ett led i att tydliggöra koncernens målsättning att utveckla och driva ledande e-butiker inom utvalda produktsegment främst riktade mot kvinnor. Moderbolaget önskefoto AB (publ) med organisationsnummer 556211-8637 byter namn till Online Brands Nordic AB (publ).

I samband med namnbytet kommer den operativa verksamheten flyttas ned till ett helägt dotterbolag med organisationsnummer 556817-6415. Dotterbolaget övertar namnet önskefoto AB. Efter namnbytet och flytt av önskefotos verksamhet till ett nytt dotterbolag kommer Online Brands-koncernen att bestå av moderbolaget, Online Brands Nordic AB samt två dotterbolag, Nya Hedbergs Guld & Silver AB och önskefoto AB.

Please update your browser

We built this website with the latest technologies, which makes this website faster and easier to use. Unfortunately your browser's version does not support these technologies.