önskefoto AB (publ) slutför förvärv av Nya Hedbergs Guld & Silver

Sölvesborg, 2 Juni 2010

Förvärvet av Nya Hedbergs Guld & Silver AB, som kommunicerades den 10 maj 2010, har nu slutförts. önskefoto AB (publ) har tagit över samtliga aktier i bolaget och bildar en e-handelskoncern som främst riktar sig till en kvinnlig målgrupp.

önskefoto är en ledande aktör i Sverige och Norge på produktutveckling, marknadsföring och försäljning av personifierade bildprodukter via e-handel. Bolagets huvudsakliga målgrupp är kvinnor.

Hedbergs Guld & Silver har ett av branschens bredaste och djupaste sortiment av guld- och silverprodukter, smycken, matsilver och presentartiklar. Bolaget har ett känt varumärke som står för kvalitetsprodukter till bästa pris. Försäljningen sker via postorder, e-handel och ett guldvaruhus i Dalsjöfors utanför Borås. Kunderna består till 80 % av kvinnor i samma ålderskategori som önskefotos kunder. Bolaget, som ursprungligen grundades 1947, omsatte räkenskapsåret 2009 drygt 17 miljoner kronor med lönsamhet.

Please update your browser

We built this website with the latest technologies, which makes this website faster and easier to use. Unfortunately your browser's version does not support these technologies.