Insiderköp av styrelseledamot i önskefoto AB (publ)

Michael Koch, styrelseledamot, har köpt 21.349 aktier i önskefoto AB. Michael hade tidigare inga aktier i bolaget.

Mer om önskefoto AB (publ)

önskefoto AB (publ) är en ledande aktör och är marknadsdominerande i Sverige och Norge inom produktutveckling, marknadsföring och försäljning av personifierade bildprodukter såsom fotokalendrar, fotoböcker och studentskyltar. Den största delen av försäljningen kommer via e-handel via webbplatserna www.onskefoto.se, www.allfoto.no, önskefoto har nått sin nuvarande position genom att ta till vara på trendskiftet från analog till digital fotografering.

År 2009 omsatte önskefoto 40 MSEK. önskefoto är beläget i Sölvesborg. önskefoto har nyligen förvärvat samtliga aktier i Nya Hedbergs Guld & Silver AB, ett företag som säljer guld, silver och övriga smycken till privatpersoner via e-handel, postorder och en butik i Dalsjöfors utanför Borås. Hedbergs Guld, www.hedbergsguld.se, omsatte 17 MSEK år 2009. önskefotos aktie handlas på First North under tickerkoden OFAB. Bolagets Certified Adviser är Thenberg & Kinde Fondkommission.

Please update your browser

We built this website with the latest technologies, which makes this website faster and easier to use. Unfortunately your browser's version does not support these technologies.